Loader
 

Privacy Verklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Kraan Verwarming & Installatie neemt uw privacy serieus en heeft hiervoor een privacystatement opgesteld.

Deze is hieronder te downloaden.